ไทม์ไลน์ บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด


1979
: ก่อตั้งบริษัท E.S.T.

บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง ก่อตั้งในปี ค.ศ.1979 โดยเน้นการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศในอาคารเป็นหลัก สินค้าและบริการของเราครอบคลุม เครื่องฟอกอากาศ เครื่องกำจัดความชื้น เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ อุปกรณ์ HVAC รวมถึงสารเคมีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ซึ่งทางเรามีฝ่ายวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญและฝ่ายบริการที่มีประสบการณ์

1990 : เริ่มการผลิตเครื่องฟอกอากาศ และจำหน่ายภายในประเทศ

บริษัทได้นำเทคโนโลยีการฟอกอากาศสำหรับภาคพานิชยกรรมและอุตสาหกรรม จากประเทศอเมริกามาผลิตในประเทศไทยภายใต้ชื่อ HI-END ทางลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราได้การรับรองและดูแลโดยผู้ ผลิตอย่างแท้จริง

2000 : ผลิตและจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศภายใต้ชื่อ Hi-End

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีมงาน ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศ Hi-End ซึ่งได้รับการดูแล เอาใจใส่จากทางผู้ผลิตอย่างจริงจัง

2002 : เครื่องปรับลมเย็น

ปัจจุบันบริษัทเพิ่มจำนวนสินค้าโดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ในประเทศ ของสินค้า Potr-A-Cool ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับการแก้ปัญหาความร้อนในอากาศที่เหมาะสำหรับอาคารเปิด หรือกลางแจ้ง

"และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Profan ซึ่งเป็นนวตกรรมใหม่ที่ให้ปริมาณลมที่สูงด้วยความเร็วลมที่ต่ำ"

2012 : จำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ ภายใต้ชื่อ CURA

ซึ่งในปี 2012 ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ติดปาก และง่ายต่อการเรียกชื่อ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีมงาน ทางบริษัทได้ทำการจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศภายใต้ชื่อ CURA โดยเน้นไปที่คุณภาพของการกำจัดเชื้อโรค.

 

"เรา มี ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและธุรกิจของลูกค้า"