Service,เราให้บริการด้านเครื่องฟอกอากาศ ทั้งบริการติดตั้ง,บำรุงรักษา,ซ่อมแซม,ทำความสะอาด
 
 
  
 
เช็คสภาพและทำความสะอาดฟิวเตอร์
เช็คระบบไฟฟ้าภายใน
เช็กสภาพการเก็บฝุ่นด้วยระบบไฟฟ้า
เช็คสภาพและทำความสะอาดเซลล์เก็บฝุ่น
เช็คการทำงานของระบบพัดลม
เช็คสภาพจุดยึดต่าง ๆ
รายงานผลการบริการ
 

เพราะเรามีประสบการณ์เรื่องเครื่องฟอกอากาศมากกว่า 30 ปี

 

ขั้นตอนการตรวจเช็คเครื่องฟอกอากาศ ของทีมเซอร์วิส ESTFOCUS


เช็คสภาพและทำความสะอาดฟิวเตอร์

Pre Filter

ถอดล้างและทำความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฟอกอากาศ


Chacoal Filter

ตรวจสอบสภาพเบื้องต้น หากหมดสภาพ แนะนำให้เปลี่ยน
หรือเปลี่ยนตามระยะที่ำกำหนด
 


 
ล้างฟิวเตอร์ด้วยน้ำเปล่า

เช็คสภาพและทำความสะอาดเซลล์
ตรวจสอบสถาพเบื้องต้นของเซลล์ เช่น ฉนวน แผ่นเซลล์
ตรวจสอบเส้นลวดเซลล์ ฝ
นำเซลล์ตัวใหม่ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่เส้นลวดเซลล์แล้วเปลี่ยน
แทนเซลล์ตัวเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองอากาศ

 
เช็คมอเตอร์หรือโบลเวอร์พร้อมใบพัด
 
 


เช็คค่า Voltage ของเซลล์
วัดค่า Voltage ของไฟฟ้าขาเข้าของสถานที่นั้น ๆ
วัดค่า Voltage ของเส้นลวดเซลล์
วัดค่า Voltage ของแผ่นเซลล์
 
ตรวจสอบสภาพภายในและภายนอกของเครื่องฟอกอากาศ เช่น สายไฟภายใน ฝาปิดต่าง ๆ หากขัดขั้น หรือชำรุด ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่  
ตรวจสอบจุดยึดต่าง ๆ ของเครื่องฟอกอากาศ เช่น น็อตยึดภายในและภายนอก รวมถึงสลิงยึดเครื่องฟอกอากาศกับเพดาน หากมีการชำรุด ทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่  
พนักงานให้คำแนะนำการใช้งาน การบำรุงรักษาแก่ผู้ใช ้ รวมทั้งบอกปัญหาที่เกิดขึ้น  

ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลและทำรายงานส่งอีเมลล์ให้ลูกค้าได้ทราบ และสามารถตรวจสอบการบริการจากเราได้