น้ำยาล้างแอร์ COIL CARE II

นวัตกรรมใหม่จากอเมริกา สู่การล้างแอร์ที่ปลอดภัย

ใช้ง่าย ด้วยตัวคุณเอง เพียง 15 นาที สะอาด สะดวก ปลอดภัย

ประหยัดค่าไฟฟ้า ,ยืดอายุเครื่องปรับอากาศ,ลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศ
และการสะสมฝุ่นละออง,เครื่ืองปรับอากาศทำความเย็นได้เร็วขึ้น,ลดปริมาณกลิ่นอับชื้นใน
เครื่องปรับอากาศ,ประหยัดค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ช่วยลดภาวะโลกร้อน

 สั่งซื้อสินค้า

 

 วิธีการใช้น้ำยาล้างแอร์ COILCARE II ด้วยตัวเอง


ตรวจสภาพฟิวเตอร์ I ทำความสะอาดฟิวเตอร์ I ทำความสะอาดเซลล์ I ตรวจมอร์เตอร์หรือโบลเวอร์พร้อมใบพัด I ตรวจ Voltage ของเซลล์ I ตรวจสภาพโดยรวมภายในตัวเครื่อง I ตรวจและทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง I ตรวจสอบจุดยึดที่เชื่อมกับตัวอาคารหรือจุดอื่น I แนะนำการใช้งานและวิธีการดูแลรักษาเครื่องฟอกอากาศอย่างถูกวิธี I เก็บและทำรายงานการบริการส่งทางอีเมลล์ให้ผู้รับบริการ
 

 

สั่งซื้อน้ำยาล้างแอร์คอยล์แคร์
แบบออนไลน์

ประหยัดไฟ รักสุขภาพ ถนอมแอร์
ล้างแอร์ด้วยน้ำยาคอยล์แคร์